top of page

Episode 7  NOV 20th/21

Episode 8  NOV 27th/21

Episode 9  DEC 11th/21

Episode 10  DEC 18th/21

Episode 11  JAN 1ST/22

Episode 12  JAN 8th/22

Episodes below were taped in Season 1 lockdown

Episode 4 

Episode  6

Episode  8

Episode  10

Episode  12

Episode  5

Episode  7

Episode  9

Episode  1 1

Episode  13

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White Snapchat Icon
  • White YouTube Icon
bottom of page